Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

Heemskerk kent binnen de IJmond een sociaal armoedebeleid. Tegelijkertijd wil D66 het armoedebeleid zo gaan inrichten dat het mensen echt ondersteunt om structureel uit de armoede te komen en zelfstandig hun leven te leiden zonder hulp van de gemeente.

D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken. Als dit toch gebeurt, is het zaak dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. Het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente moet stevig zijn en ervoor zorgen dat mensen snel hun leven weer kunnen oppakken. De gemeente moet op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van betalingsproblemen: door effectief samen te werken met organisaties voor schuldhulpverlening en door het geven van voorlichting. D66 wil dat de gemeente professionals ruimte blijft bieden om op vernieuwende wijze schulden aan te pakken of te voorkomen.

D66 vindt dat fraude in bijvoorbeeld schuldhulpverlening ernstig afbreuk doet aan onze sociale voorzieningen. Mensen die doelbewust frauderen ontnemen anderen de mogelijkheid om gebruik te maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude daarom onaanvaardbaar en wil dat de gemeente met een scherp oog toeziet op rechtvaardig gebruik van voorzieningen.

D66 vindt dat kinderen nooit het slachtoffer mogen zijn van de armoede waarin zij moeten leven. Daarom moeten ook kinderen die opgroeien in armoede kunnen meedoen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door lid te kunnen worden van een sportvereniging, door deel te nemen aan culturele activiteiten of door middel van financiƫle ondersteuning bij de aanschaf van een computer.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018