Steun ons en help Nederland vooruit

Afvalstoffenheffing

We onderzoeken de komende twee jaar alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben om de doelen te halen en de kosten voor onze inwoners te beperken. Een financiële prikkel kan een oplossing zijn. De randvoorwaarden om dit te laten slagen zijn een goede infrastructuur en de mogelijkheid om goed afval te kunnen scheiden bij zowel laag- als hoogbouw. Dit moet eerst op orde zijn voordat er andere stappen worden gezet.

We zien dat de afvalstoffenheffing door tegenvallende scheidingsresultaten en de invoering van de verbrandingsbelasting door het Rijk, fors is toegenomen. D66 zet in op een positieve beloning. Goed scheiden moet lonen en dus optimaliseren we de komende jaren de infrastructuur om dat te faciliteren.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021