Steun ons en help Nederland vooruit

Afvalbeleid

Naar landelijke doelstellingen moet de gemeente Heemskerk per 2020 toe naar 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. Heemskerk heeft daarbij nog een lange weg te gaan. D66 wil daar de komende periode een grote slag in gaan maken. D66 ziet in dat burgerparticipatie daar een onmiskenbaar grote rol in speelt. De burger is uiteindelijk degene die het afval produceert maar ook gaat scheiden. Goede voorlichting en communicatie aan burgers over hoe beter afval te scheiden is daarbij van groot belang. Afval scheiden is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. D66 wil gaan werken met afvalcoaches die per wijk advies en hulp zullen bieden voor betere afvalscheiding. Verder moet plastic- en papierscheiding zowel bij laag- als hoogbouw eenvoudiger worden.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018