Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

Alleen door in te zetten op duurzame energie en een circulaire economie, kan Heemskerk groeien maar toch haar eigen kracht en groene karakter behouden. We faciliteren meer repaircafés. Het mooiste afval is namelijk afval dat er niet is.

Naar landelijke doelstellingen moeten we in 2025 toe naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. De gemeente is overgestapt naar omgekeerd inzamelen maar er is meer nodig om deze doelen te halen. D66 ziet in dat burgerparticipatie daar een grote rol in kan spelen. De inwoner is uiteindelijk degene die het afval produceert en gaat scheiden. Goede voorlichting en communicatie is van groot belang. Door de invoering van de verbrandingsbelasting is goed scheiden niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

We onderzoeken de komende twee jaar alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben om de doelen te halen en de kosten voor onze inwoners te beperken. Een financiële prikkel kan een oplossing zijn. De randvoorwaarden om dit te laten slagen zijn een goede infrastructuur en de mogelijkheid om goed afval te kunnen scheiden bij zowel laag- als hoogbouw. Dit moet eerst op orde zijn voordat er andere stappen worden gezet. Het tweesporenbeleid van de HVC om zowel afvalverwerker als energieleverancier van te zijn moet van tafel. Het verminderen van restafval en het leveren van energie zijn twee niet verenigbare belangen.

We zien dat de afvalstoffenheffing door tegenvallende scheidingsresultaten en de invoering van de verbrandingsbelasting door het Rijk, fors is toegenomen. D66 zet in op een positieve beloning. Goed scheiden moet lonen en dus optimaliseren we de komende jaren de infrastructuur om dat te faciliteren.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021