Steun ons en help Nederland vooruit

Aanbestedingen

D66 is van mening dat in het kader van gemeentelijke aanbestedingen het uitgangspunt ‘het beste product voor de beste prijs’ altijd leidend moet zijn. D66 vindt echter ook dat duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie belangrijke criteria zijn bij het bepalen van het beste product. De wijze van aanbesteden en de keuzes die daarin gemaakt worden kunnen een belangrijke rol spelen in de gemeentelijke financiën. Het is belangrijk om het MKB een goede kans te geven bij aanbestedingen; het MKB blijft de motor van onze economie, ook in de IJmond.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018