Steun ons en help Nederland vooruit

A8/A9

We zijn geen voorstander van de nieuwe verbinding A8/A9. Meer asfalt is niet de oplossing. Meer mobiliteit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de gezondheid van onze inwoners. We zullen ons ervoor blijven inzetten dat deze weg er niet komt, maar uiteraard pleiten we ook voor een oplossing voor het leefbaarheidsprobleem in Krommenie en Assendelft. We zetten in op de afwaardering van de A22 naar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Dit komt ten goede aan de afwikkeling en doorstroming van het lokale verkeer, terwijl de uitstoot wel tot 30 % afneemt.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021