Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 stelt schriftelijke vragen over de nieuwbouw basisschool St. Leonardus

D66 vindt een goed schoolgebouw een basisvoorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven. Nieuwbouw van een basisschool is een grote operatie. Dat moet zo slim mogelijk gedaan worden zodat de kinderen er zo min mogelijk last van ondervinden. Nieuwbouw op een nabij gelegen locatie heeft meerwaarde. Daarom stelden wij de volgende vragen:

Schriftelijke vragen nieuwbouw basisschool St. Leonardus                     

Geacht college,

In het onderwijs huisvestingsplan hebben wij kunnen lezen dat er voor 2023/2024 nieuwbouw voor de basisschool de St. Leonardus op de planning staat. De nieuwbouw staat dus voor de deur maar als raad hebben wij nog geen signalen ontvangen dat de gemeente hier druk mee bezig is. Gezien de ontwikkelingen in de nabijheid van de school en de ontwikkelingen op de Velst met daaraan gekoppeld een eventuele herhuisvesting van een deel van Heliomare willen we de volgende vragen stellen.

 

  1. Klopt het dat er volgens het Integraal Huisvestings Plan er voor 2024 nieuwbouw gepland staat voor basisschool de St. Leonardus?
  2. Heeft de gemeente al een plan hoe dit te realiseren en zo ja, welke oplossingsrichting ziet de gemeente voor eventuele tijdelijke herhuisvesting?
  3. Is de gemeente voornemens nieuwbouw te realiseren op de bestaande locatie of heeft nieuwbouw op een nieuwe locatie de voorkeur?
  4. Welke voordelen, zowel financieel als praktisch, ziet het college aan de variant ‘nieuwbouw op andere nabijgelegen locatie’ t.o.v. Nieuwbouw op bestaande locatie?
  5. Is het college voornemens conform het onderwijs huisvestingsbeleid beleidspunt 2 voor de nieuwbouw van de St. Leonardus in te zetten op de realisatie van een Integraal Kind Centrum?

 

Mark Wouters

 

Gepubliceerd op 01-12-2021 - Laatst gewijzigd op 01-12-2021