Steun ons en help Nederland vooruit

De fractie van D66 Heemskerk

De fractie van D66 Heemskerk bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 uit vier gekozen raadsleden.

Wethouder

D66 maakt deel uit van een coalitie met CDA, Heemskerk Lokaal en PvdA, en levert één wethouder.

Bestuur D66 IJmond

Sinds januari 2016 is de afdeling D66 IJmond opgericht. Deze afdeling bestaat uit de fracties van D66 Beverwijk, D66 Heemskerk en D66 Velsen. De drie fracties zijn zelfstandige fracties die met elkaar samenwerken en een gezamenlijk bestuur delen.