Steun ons en help Nederland vooruit

De fractie van D66 Heemskerk

De fractie van D66 Heemskerk bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 uit drie gekozen raadsleden.

Wethouder

D66 maakt deel uit van een coalitie met Heemskerk Lokaal, CDA en VVD, en levert één wethouder.

Bestuur / Afdeling D66 IJmond

Sinds januari 2016 is de afdeling D66 IJmond opgericht. Deze afdeling bestaat uit de fracties van D66 Beverwijk, D66 Heemskerk en D66 Velsen. De drie fracties zijn zelfstandige fracties die met elkaar samenwerken en een gezamenlijk bestuur delen. ijmond.d66.nl