Steun ons en help Nederland vooruit

Niek Scholten

Kandidaat lijst D66 voor de gemeenteraad nr.17

Ik ben al 45 jaar met overtuiging lid van D66. Mij spreekt het aan dat het een partij is die een appel doet de verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en inbreng van burgers, maar daarbij ook oog heeft voor de positie en ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving. D66 wil deze uitgangspunten op pragmatische, realistische en creatieve wijze realiseren in beleid en daarbij op een constructieve manier samenwerken met andere partijen, maatschappelijke instellingen en individuen. Door de jaren heen ben ik geïnspireerd door mensen als Hans van Mierlo, Jan Terlouw en Els Borst.

Ik ben 24 jaar raadslid geweest in Heemskerk, waarvan 8 jaar als wethouder. D66 heeft ook in Heemskerk een belangrijke en invloedrijke inbreng gehad op talloze beleidsterreinen. Zelf heb ik een initiërende en simulerende rol gespeeld bij de totstandkoming en het functioneren van onder andere verschillende onderwijsvoorzieningen, de Historische Kring Heemskerk, de Culturele Cirkel, het kunstbeleid, Harteheem en vele andere voorzieningen die vandaag de dag nog steeds bestaan. Mijn actieve rol in de politiek is ongeveer 20 jaar geleden beëindigd, maar het doet me deugd dat er nu en in de toekomst een nieuwe enthousiaste club D66-ers klaarstaat om het stokje over te nemen, deze groep was nog nooit zo groot! Zij doen dit met veel idealisme, inzet, realiteitszin en creativiteit.

Dit alles gebaseerd op een zorgvuldig, ambitieus en met inbreng van velen tot stand gekozen verkiezingsprogramma. Een stem op D66 is net als in het verleden een verstandige keuze voor een waardevol sociaal liberaal beleid in Heemskerk.