Steun ons en help Nederland vooruit

Marieke van Dijk

Wethouder

52 jaar

Marieke van Dijk werd op woensdag 28 mei geïnstalleerd als wethouder namens D66 Heemskerk. Binnen het college van B&W beheert zij de volgende portefeuille:

  • Financiën;
  • Belastingen;
  • Inkoop en aanbesteding;
  • MKB, inclusief markt;
  • Regionale economische zaken;
  • Participatiewet;
  • IJmond Werkt!;
  • Inkoop en aanbesteding.

Zij stond tweede op de kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, waarbij ze in de gemeenteraad werd verkozen. Ook in 2010 kwam ze met voorkeursstemmen in de raad.

“Ik ben Marieke van Dijk, 45 jaar oud, geboren Heemskerkse, moeder van drie kinderen en sinds 2010 raadslid in Heemskerk voor D66.

Vier jaar geleden ben ik onverwachts met voorkeursstemmen in de raad gekomen. Na meer dan 4 jaar lid te zijn geweest van het D66-bestuur mocht ik opeens in een andere rol de belangen van D66 vertegenwoordigen. Mijn uitverkiezing bracht de nodige media-aandacht met zich mee en deze aandacht heb ik de afgelopen 4 jaar vast weten te houden.

Ik heb mij toen met veel enthousiasme gestort op de portefeuilles ruimtelijke ordening en financiën. Op deze beleidsterreinen is binnen de gemeente Heemskerk de afgelopen 4 jaar veel gebeurd. Ik kan met trots zeggen dat ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen door een hoop discussie persoonlijk aan te zwengelen. Ik heb telkens het debat gezocht met het college en de collegepartijen. Ik heb gemerkt dat ik het politieke spel goed beheers. Ik weet mijn achtergrond en contacten op een juiste manier te gebruiken om binnen de gemeenteraad verbindingen te leggen met andere partijen. Door mij zijn meerdere raadsinitiatieven, moties en amendementen ingediend en daaraan is in de regionale pers de nodige aandacht besteed. Vanuit de oppositie heb ik voor een aantal van mijn voorstellen niet alleen de steun weten te verwerven van andere politieke partijen, maar ook burgers hebben mij meer dan eens weten te vinden om hun belangen te vertegenwoordigen als hun rechtspositie wordt benadeeld.

De tijd van “zoete broodjes” bakken is voorbij voor de gevestigde politieke orde in Heemskerk. D66 gaat een belangrijke rol spelen in een nieuwe politieke realiteit. De komende jaren zal onze partij binnen de gemeenteraad op een zakelijke en transparante wijze politiek moeten bedrijven, maar altijd met hart voor de medemens.”

Meer van Marieke van Dijk