Steun ons en help Nederland vooruit

Gerard Keet

Kandidaat lijst D66 nr.16

Geboren en getogen in Beverwijk en vanaf mijn huwelijk wonend in Heemskerk, ben ik een IJmonder in hart en nieren. De gemeenten in de IJmond zijn aan elkaar gegroeid en vormen zo een aaneengesloten leefgebied. In dit gebied wordt bestuurlijk samengewerkt op gebieden als zorg, cultuur, sport, woningbouw, economie, infrastructuur, milieu en recreatie. Een bestuurlijk samengaan, wat in deze situatie een logische vervolgstap zou zijn, stuit nog op gevoelens van angst voor verlies van het karakter van de eigen gemeente. Toch is het goed mogelijk om een bestuurlijke eenheid te vormen, zonder dat het karakter verloren gaat. We gaan de kermissen niet samenvoegen!

Een samengaan resulteert in een samenhangend beleid met een goede afstemming binnen de regio en
binnen de verschillende beleidsterreinen. Samensmeltingen leiden zelden tot beoogde bezuinigingen en dat zou dan ook geen argument moeten zijn, alhoewel optimale efficiëntie altijd nagestreefd moet worden. Ik vind dat we moeten samenwerken met andere gemeenten waar dat mogelijk is, om zo de opstap naar een volledig samengaan zo klein mogelijk te maken. De lokale overheid moet een gezaghebbende gesprekspartner zijn voor de ondernemingen in onze omgeving die het leefklimaat beïnvloeden.

De economische voordelen (een goede baan voor veel inwoners en contracten voor ondernemers), moeten eventuele nadelen royaal overtreffen. D66 Heemskerk vindt dat serieuze gezondheidsschade door bedrijvigheid nooit acceptabel is. Als gezondheidsschade aan de orde lijkt, moet deze objectief vastgesteld worden, zonder dat de emoties deze onnodig uitvergroten. D66 wil dat internationale emissienormen nageleefd worden, waarvan aangetoond kan worden dat redelijkerwijs geen gezondheidsschade te verwachten is.