Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 december 2011

D66 Heemskerk: nu nog transparanter!

De Heemskerkse D66-fractie heeft de verhuizing naar een nieuw raadhuis aangegrepen om een oude wens waar te maken: vergaderen in het openbaar, in plaats van onzichtbaar in een anonieme fractiekamer. Geheel in lijn met de filosofie achter het hele gemeentehuis – het zogenaamde nieuwe werken – heeft de fractie besloten om af te zien van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 november 2011

Schaf die toeristenbelasting toch af!

In Heemskerk heft de gemeente een toeristenbelasting; horecaondernemers dragen een (klein) bedrag af, per overnachting in hun bedrijf. In de praktijk betalen de ondernemers die belasting niet zélf, maar berekenen ze dat door aan hun gasten. De hele administratieve rompslomp ligt wél bij de ondernemer, en níet bij de gemeente. Een hoop gedoe, om iets…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 februari 2011
Struisvogels en krokodillen

Struisvogels en krokodillen

De raadsvergadering van februari 2011 begon met succes voor D66. De raad nam namelijk unaniem een initiatiefvoorstel van onze hand aan – het allereerste sinds de verkiezingen! Met dat voorstel is een begin gemaakt met het bestrijden van overbodige regeldruk, de befaamde “paarse krokodil”. Voortaan is het in Heemskerk veel eenvoudiger om voor kleinschalige projecten…

Bekijk nieuwsbericht
Column: Citius, altius, fortius Verkoop pand aan de A. Verherentstraat

Column: Citius, altius, fortius

Ten tijde van de verzuiling waren Nederlandse politici geen Olympische sporters. In een verzuilde samenleving met een meerpartijensysteem waren politici vooral evenwichtskunstenaars. Dat stelde A. Lijphart, de politicoloog die de Nederlandse verzuiling in beeld bracht. Steeds moesten politieke leiders de balans bewaren tussen politieke afstand en politieke toenadering. Immers de opposant van heden kon de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 februari 2011 donderdag 10 februari 2011 dinsdag 16 maart 2010

Visie D66 Heemskerk-Beverwijk

D66 bedrijft op een andere manier politiek. Ze wordt niet gestuurd door ideologieën, dogma’s of vooroordelen, maar D66 heeft wel idealen. Die idealen betreffen vooral de wijze waarop wij de samenleving inrichten en de manier waarop wij met elkaar omgaan. D66 wil dat mensen zelf hun eigen stijl, eigen waarden en eigen relaties kunnen kiezen.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 januari 2010
1 7 8 9