Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 februari 2011 donderdag 10 februari 2011 dinsdag 16 maart 2010

Visie D66 Heemskerk-Beverwijk

D66 bedrijft op een andere manier politiek. Ze wordt niet gestuurd door ideologieën, dogma’s of vooroordelen, maar D66 heeft wel idealen. Die idealen betreffen vooral de wijze waarop wij de samenleving inrichten en de manier waarop wij met elkaar omgaan. D66 wil dat mensen zelf hun eigen stijl, eigen waarden en eigen relaties kunnen kiezen.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 januari 2010
1 6 7 8