Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 september 2012 vrijdag 20 april 2012 donderdag 19 april 2012

College heeft geen idee wat te doen met oude raadhuis

Naar aanleiding van het voornemen van het college om het oude raadhuis te slopen heeft de D66 fractie nadere vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen heeft te lang op zich laten wachten en is in de visie van de D66-fractie onbevredigend. Uit de antwoorden blijkt volgens D66 dat het college geen idee heeft…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 maart 2012

Te veel open vragen bij sloop oude raadhuis

De sloop van het voormalige raadhuis van Heemskerk roept vele vragen op, die vooralsnog onbeantwoord zijn gebleven. Het is dan ook jammer dat het college, in de persoon van wethouder Van Tongeren, gekozen heeft voor een haastige sloopprocedure, waarbij bovendien voorbij gegaan wordt aan de bevoegdheden van de gemeenteraad. Via telefonisch contact met de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 januari 2012 woensdag 28 december 2011

D66 Heemskerk: nu nog transparanter!

De Heemskerkse D66-fractie heeft de verhuizing naar een nieuw raadhuis aangegrepen om een oude wens waar te maken: vergaderen in het openbaar, in plaats van onzichtbaar in een anonieme fractiekamer. Geheel in lijn met de filosofie achter het hele gemeentehuis – het zogenaamde nieuwe werken – heeft de fractie besloten om af te zien van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 november 2011

Schaf die toeristenbelasting toch af!

In Heemskerk heft de gemeente een toeristenbelasting; horecaondernemers dragen een (klein) bedrag af, per overnachting in hun bedrijf. In de praktijk betalen de ondernemers die belasting niet zélf, maar berekenen ze dat door aan hun gasten. De hele administratieve rompslomp ligt wél bij de ondernemer, en níet bij de gemeente. Een hoop gedoe, om iets…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 februari 2011
Struisvogels en krokodillen

Struisvogels en krokodillen

De raadsvergadering van februari 2011 begon met succes voor D66. De raad nam namelijk unaniem een initiatiefvoorstel van onze hand aan – het allereerste sinds de verkiezingen! Met dat voorstel is een begin gemaakt met het bestrijden van overbodige regeldruk, de befaamde “paarse krokodil”. Voortaan is het in Heemskerk veel eenvoudiger om voor kleinschalige projecten…

Bekijk nieuwsbericht
Column: Citius, altius, fortius Verkoop pand aan de A. Verherentstraat

Column: Citius, altius, fortius

Ten tijde van de verzuiling waren Nederlandse politici geen Olympische sporters. In een verzuilde samenleving met een meerpartijensysteem waren politici vooral evenwichtskunstenaars. Dat stelde A. Lijphart, de politicoloog die de Nederlandse verzuiling in beeld bracht. Steeds moesten politieke leiders de balans bewaren tussen politieke afstand en politieke toenadering. Immers de opposant van heden kon de…

Bekijk nieuwsbericht