Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 februari 2022

D66 Heemskerk presenteert onderwijsvisie

De afgelopen maand is D66 Heemskerk in gesprek gegaan met de scholen in Heemskerk en heeft zo input opgehaald voor hun onderwijsvisie. De visie heeft de titel ‘Een rijke schooldag en kansen voor ieder kind’ gekregen. Lijsttrekker Mark Wouters vertelt over de aanleiding en het proces: “D66 gelooft dat een belangrijk deel van de basis voor een gelukkig leven wordt gelegd op school. We hebben fantastische scholen die met passie onze jeugd onderwijs geven. Maar in onze gesprekken hebben we ervaren dat er nog steeds problemen zijn die niet zo makkelijk opgelost worden. Dat er veel goed gaat maar de gemeente de scholen nog meer kan ondersteunen. Dat er nog genoeg uitdagingen liggen. Wat D66 betreft is het de afgelopen jaren te veel gegaan over woningbouw en financiën. Het is hoog tijd dat we prioriteit gaan geven aan het maatschappelijk domein, met daarin het onderwijs als belangrijke spil.”

Scholen positief over de visie

De onderwijsvisie krijgt goede reacties van de scholen. Ze zien er veel van de gevoerde gesprekken in terug en voelen zich erg gehoord. Zaken als duurzame schoolgebouwen, groene schoolpleinen, het sport- en cultuuraanbod op school en vele andere zaken hebben een plek gekregen in de visie. Directeur Leon Oudhoff kreeg de onderwijsvisie overhandigd in het klaslokaal en is erg positief. “Ik word erg enthousiast van deze uitgewerkte visie. Wanneer het lukt om deze visie om te zetten in realiteit betekent dit een stap voorwaarts voor alle kinderen in Heemskerk.”

Visie is het startpunt

In totaal zijn er in de gesprekken met de scholen meer dan 120 aandachtspunten opgehaald. Mark: “We hebben ervoor gekozen de visie op hoofdlijnen te schrijven om zo samen met de scholen en besturen de visie uit te kunnen werken in de volgende raadsperiode. Alle aandachtspunten komen wat ons betreft in de uitwerking aan bod.

Deze visie is het startpunt. De komende vier jaar willen we met de gehele raad in nauwe samenwerking met de scholen de visie uitwerken tot een sterke brede onderwijsvisie voor Heemskerk. Een rijke schooldag en gelijke kansen voor ieder kind. Dat is ons doel en daar gaan we voor!”

Lees hier onze onderwijsvisie!

Onderwijsvisie D66 Heemskerk

Lijsttrekker Mark Wouters overhandigt de onderwijsvisie aan directeur Leon Oudhoff van basisschool St. Leonardus