Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 januari 2022

D66 Heemskerk presenteert nieuw verkiezingsprogramma

Eind december hebben de leden het verkiezingsprogramma van D66 Heemskerk vastgesteld. Nu overhandigen de twee jonge kandidaten Izabella (17) en Quinn (19) het verkiezingsprogramma aan oudgedienden Niek Scholten en Ina Beentjes, de laatsten zijn samen goed voor ruim 40 jaar in de Heemskerkse politiek. Hiermee werd de campagne officieel afgetrapt.

 

Lijsttrekker Mark Wouters; “Deze foto staat voor ons symbool voor het proces dat geleid heeft tot dit verkiezingsprogramma. Het programma heeft de ondertitel meegekregen ‘Vol optimisme samen werken aan een mooi Heemskerk”. In de zomer zijn we begonnen door middel van zoom sessies input op te halen bij al onze leden voor het programma. Leden van het eerste uur en jonge mensen zoals Izabella en Quinn gaven hun visie op Heemskerk. Het was mooi om te zien dat er over de hele linie hetzelfde enthousiasme was en er veel nieuwe en goede ideeën op tafel kwamen.”

 Een mooie toekomst voor Heemskerk

Niek Scholten is oud wethouder en al 45 jaar lid van D66 en daarmee het oudste lid van de Heemskerkse afdeling. Niek is enthousiast over het programma; “Een stem op D66 is na al die jaren nog steeds een stem gericht op opbouwende samenwerking en op een actieve sociaalliberale en pragmatische bestuursstijl.” Ook Ina Beentjes leest in het verkiezingsprogramma vooral “een frisse blik en vooruitstrevende ideeën voor de toekomst van Heemskerk”.

De jongere generatie heeft ook actief meegeschreven aan het programma. Izabella noemt het “Een idealistisch en realistisch verkiezingsprogramma voor de oude en de nieuwe generaties. Er is goed gekeken naar de behoeftes van alle Heemskerkers.” Quinn is kandidaat voor de gemeenteraad en wil zich vooral sterk maken voor het klimaat. “D66 is dé duurzaamheidspartij in Heemskerk. Dit programma staat vol met goede ideeën om Heemskerk ook in de toekomst groen te houden. We zijn ambitieus in onze doelstellingen als het gaat om het klimaat.”

Alle ingrediënten voor een mooi verkiezingsresultaat

Mark: “Ik ben heel blij met dit verkiezingsprogramma. Typische D66-onderwerpen als onderwijs, groen en duurzaamheid vind je er ruimschoots in terug. Maar ook woningbouw, regionale samenwerking, economie en sport & cultuur krijgen volop aandacht. Zo willen we een aparte lagere grondprijs voor betaalbare koopwoningen. Nieuwe woonconcepten krijgen ruim baan. In zowel het onderwijs als in de sport willen we voor de jeugd optimale kansen creëren. Dit doen we door samen met Beverwijk in te zetten op een zomerschool en door een jeugdsporttarief in te voeren. Heemskerk wordt meer dan ooit een gemeente waar je je als ondernemer gesteund voelt, je vrijheid hebt om te ondernemen en waar je geholpen wordt je duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. We gaan nog beter samen werken met onze buurgemeenten en zorgen zo voor goede voorzieningen en betere jeugdzorg.

Ik ga met deze enthousiaste groep mensen en dit programma als inzet met veel vertrouwen de campagne in. Heemskerk is klaar voor dit optimistische en vooruitstrevende geluid. We gaan voor maximale winst!”

Lees hier het verkiezingsprogramma van D66 Heemskerk

Verkiezingsprogramma 2022-2026 D66 Heemskerk Definitief