Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 december 2021

Bijdrage D66 debat ontwikkelperspectief Assumburg Oud-Haerlem Tolhek

Het proces wordt steeds onbegrijpelijker.

Dinsdag 21 december vergadert de gemeenteraad van Heemskerk over het ontwikkelperspectief Oud-Haerlem-Tolhek. Misschien wel het belangrijkste debat van deze raadsperiode. Het standpunt van D66 is helder: Het scenario van de klankbordgroep voldoet in hoofdlijnen, het proces is meerdere malen verstoord en eigenlijk ligt er nu een raadsvoorstel voor wat slecht onderbouwd is.

Uiteindelijk moeten we toch een besluit nemen. Want we moeten verder. Voor woningbouw, maar ook voor een goed toekomstperspectief voor onder andere Ruitervereniging de Schimmelkroft en voetbalvereniging ODIN ’59. De coalitie is eensgezind. Er moeten scenario’s bij en dan met name met woningbouw op de huidige plek van ODIN aan de Hoflaan. Het staat bij sommige partijen zelfs al in hun verkiezingsprogramma. Het voorstel van de klankbordgroep lijkt op voorhand dus al afgeserveerd. D66 staat voor een eerlijk afwegingskader. De uitkomst kan niet nu al vast staan.

 

Lees hier onze bijdrage in de 1e termijn:

Raad 21 december Assumburg-Oud-Haerlem

Opmerkingen over het proces:

  • Bestuursopdracht had door de raad vastgesteld moeten worden.
  • College en regiegroep had met de KBG moeten sturen op meerdere scenario’s; Dat dit niet gebeurt is helpt het proces niet.
  • Status bestuursopdracht ten opzichte van de status van de motie 29 april niet duidelijk.
  • Continue uitgesproken door zowel coalitie en college irt motie: Open planproces. Dat er nu geen scenario op tafel ligt met woningbouw op locatie Tolhek is een consequentie van de motie.

Participatie:

Goed gelopen traject waaruit met een blanco vel en 4 uitgangspunten uiteindelijk een gedegen voorstel is voortgekomen; Ja, op dat scenario valt van alles af te dingen maar de belangrijkste doelen worden wel gehaald. 250 woningen, een plek voor de handboogschietvereniging en voor de Schimmelkroft.

Gaan we hier uiteindelijk als raad over? Ja. Maar wat is de waarde van een participatietraject wanneer als de uitkomst je niet bevalt je commentaar levert en het van tafel veegt; wat doet dit voor het vertrouwen in ons als lokale overheid? Waarom gaan we nu tussen de kalkoen en de zoete aardappel door wat scenario’s toevoegen? Veel heeft al een functie in Assumburg dus de mogelijkheden zijn niet eindeloos.

Scenario KBG

Het scenario voldoet aan de uitgangspunten die zijn meegegeven aan de KBG dus in die zin valt hier niets op af te dingen; Ze kregen appels en hebben een appeltaart gebakken.

Inhoudelijk kunnen we het scenario ook in hoofdlijnen prima ondersteunen, enige aandachtspunt is dat er wat ons betreft wel wat meer uitruil kan zijn tussen hoogbouw en laagbouw op Tolhek en de locatie van de modelbotenvereniging. We kunnen ons zo voorstellen dat de massaliteit van de nu ingetekende woningbouw op de vijver niet het meest passend is. Goed als dat in een eventueel verder traject nader wordt onderzocht en uitgewerkt.

Het is een goed scenario omdat alle beoogde ontwikkelingen hun eigen kostendrager zijn en er financieel dus een sluitende exploitatie uit voortkomt. Ze zijn bovendien onafhankelijk van elkaar. Als het een vertraging oploopt werkt dat niet door in de andere ontwikkelingen.

Het voldoet aan de uitgangspunten zoals die in 1999 al werden ingetekend in het plan voor het park Assumburg. Bedrijvigheid langs de Tolweg en een open en groene invulling in het verlengde van Oud-Haerlem richting de communicatieweg.

Door de ingeruimde plek voor de Schimmelkroft ontstaat er bestaanszekerheid voor de vereniging en ontstaat er ruimte voor woningbouw, wellicht in een grotere integrale ontwikkeling, aan de Kerkweg.

In het scenario ontstaat er geen belet om in 2022, volgens afspraak, een skeelerbaan te realiseren voor schaatsvereniging Kees Jongert.

 

De locaties:

Voorzitter, het gaat in de basis om 3 locaties waar de meeste discussie over is. De huidige locatie van ODIN aan de Hoflaan, de Communicatieweg en het Tolhek.

De Hoflaan is inderdaad een goede locatie voor woningbouw maar dan moet je wel een goed plan hebben voor ODIN. Wat je in de commissie zag gebeuren was dat sommige partijen de uitspraak van ODIN dat ze op de huidige plek met de huidige ruimte verder zouden kunnen gretig aangrepen. Dus meteen werd de vraag neergelegd of als ze de huidige m2 aan de communicatieweg zouden krijgen of ze dan tevreden zouden zijn? Maar voorzitter, dat is een valse vraag: Want hoe blij kan je zijn als je moet verhuizen, je er qua ruimte niet op vooruit gaat en de grootste winst een nieuwe tribune en kleedkamers zijn? En hoe tevreden is de raad als daarmee pas in pakweg 2026 de eerste stenen gestapeld kunnen gaan worden aan de Hoflaan? En wat doet het met de prijs van de huizen die we dan gaan realiseren? Kortom; we zijn niet pertinent tegen maar zien genoeg mogelijke problemen. Maar die zullen dan wel bij de uitwerking naar voren komen.

Op de locatie Tolhek is een maatschappelijke ontwikkeling mogelijk. Dat is in 2017 al vastgesteld in het Arcadis rapport. Plaatsen van een sportfunctie op het Tolhek kan wat opleveren maar zoals al gezegd gaat zo’n verhuizing zowel financieel als ruimtelijk veel betekenen. Soms is de eenvoudigste oplossing de beste. Woningbouw op Tolhek kan snel. Maar dat zal dan naar voren komen bij de scenario’s.

Op de locatie Communicatieweg is wat D66 betreft er maar 1 mogelijke invulling. Ruitersport centrum de Schimmelkroft en de rijvereniging. Dit past in het plan en biedt mogelijkheden voor woningbouw elders. Zowel situering van ODIN die er daar ruimtelijk bekaaid af zal komen als woningbouw op die plek kent grote nadelen, doet afbreuk aan het park en brengt realisatie van de skeelerbaan in 2022 in gevaar.  We zien hier een win-win situatie.

 

De schimmelkroft

Maar er is meer. Er lag al een koopcontract voor het stuk grond klaar begin 2020. Dus de gemeente vond het toen een prima plan kennelijk. Is er dan echt veel veranderd in de tussentijd? D66 vindt van niet en maken dan ook groot bezwaar tegen het 1-2tje uit de commissie waarmee de portefeuillehouder op pad werd gestuurd voor het zoveelste gesprek met de provincie voor een plek voor de Schimmelkroft in westelijk Heemskerk. Dit is misschien goedbedoeld maar een grote grap en de zoveelste klap voor de Schimmelkroft. De tijd dringt.

We verwachten geen voorkeursbehandeling maar wel goed bestuurlijk gedrag. Een ondernemer voor de zoveelste keer met een kluitje in het riet sturen is dat niet. Bovendien moeten we als raad niet blind zijn voor de kansen voor woningbouw aan de Kerkweg, dus wat ons betreft krijgt de Schimmelkroft een plek in Assumburg.

 

Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel spreekt over het toevoegen van enkele nieuwe scenario’s. Dit doet hoe dan ook afbreuk aan het tot nu toe gelopen participatieproces. Maar dat is nu eenmaal wat er nu voorligt. Uitgangspunt is wat D66 betreft altijd geweest dat deze herontwikkeling moet leiden tot een optimale inpassing van functies, realisatie van een substantieel aantal woningen op zo kort mogelijke termijn en een zo breed mogelijk draagvlak bij de stakeholders. Dit voorstel zet een aantal van deze uitgangspunten op de helling, er wordt selectief geshopt in de  motie van 29 april en de bestuursopdracht. Hoe kun je dit als inwoner van Heemskerk nog begrijpen?

De vraag die we ons moeten stellen is de volgende: Dit onderwerp is heel belangrijk. Zijn er genoeg zwaarwegende redenen om af te wijken van hetgeen is neergelegd door de KBG aan de hand van het open planproces? Onze eerste reactie: Op het eerste gezicht niet. Maar als er een meerderheid voor is, dan gaan we zoals u van ons kan verwachten proberen het raadsvoorstel beter te maken door ervoor te zorgen dat de scenario’s vergelijkbaar zijn en we verder in het proces een echte eerlijke afweging kunnen maken. Daarvoor zullen wij vier amendementen indienen die elk het raadsvoorstel op een bepaald punt beter maken.

 

We willen in het kort dat

  • De extra scenario’s volgens dezelfde ruimtelijke principes worden ingetekend als het scenario van de klankbordgroep
  • We om onze belofte van de realisatie van de skeelerbaan in 2022 gestand te doen meegeven dat scenario’s niet als resultaat mogen hebben dat Kees Jongert verplaatst wordt
  • Dat woningbouw niet per definitie altijd leidend hoeft te zijn over nieuw toe te voegen functies
  • Dat we een gedegen afweging kunnen maken aan de hand van een financiële paragraaf, duidelijk inzicht in risico’s per ontwikkeling en een doorlooptijd tot realisatie van woningen.

Het amendement van de PvdA maakt het verhaal compleet. We nemen ruim tijd en geleiden de extra scenario’s langs de klankbordgroep. We gaan niet een scenario wat uit een proces voortkomt wat bijna een jaar gelopen heeft naast twee extra scenario’s leggen die in 1,5 maand erdoorheen gejast worden. Dat is niet uit te leggen. Betekent dit dat het nog even kan gaan duren? Jazeker.

Maar wat D66 betreft is dat geen ramp want als we in de komende periode ook de inhoud per scenario beter uitwerken kan er weer tijd bespaart worden in het traject na de keuze voor het uiteindelijke scenario. Bovendien nemen we hier een beslissing met grote impact voor de komende 30 jaar, dus beter goed onderbouwd dan snel en vluchtig. Als we eerder waren begonnen hadden we nu niet zo’n haast gehad.