Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 december 2021

Het beste afval is afval wat er niet is

Een voorstel om ja tegen te zeggen

De gemeenteraad krijgt elke maand weer een stapel voorstellen vanuit het college van Burgemeester en Wethouders. Daar moeten we dan in de commissievergadering en in de raadsvergadering iets van vinden. We praten over de voorstellen, doen suggesties voor verbetering en soms komen we met een amendement. Met dat laatste breng je als gemeenteraad een formele wijziging aan in een raadsvoorstel.

In de vergadering van 25 november nam de raad, op initiatief van D66 een amendement aan op het voorstel over Gezondheid en Luchtkwaliteit. Op zich een goed voorstel waar al veel goede dingen instonden, maar we misten de plannen om te komen tot een lightrail. Al eerder heeft de gehele raad aangegeven dat we moeten kijken naar een moderne hoogfrequente openbaar vervoer verbinding.

Maar wil je echt iets bereiken in de politiek, wil je echt iets doen voor Heemskerk, dan moet je zelf aan de slag. Niet voor niets komen we als D66 in Heemskerk regelmatig met initiatieven en moties. Tenslotte zit je als D66’er niet in de raad om de stukken van het college af te wachten.

Deze maand dienden we de motie ja-ja sticker in. We krijgen allemaal nog veel papieren reclamedrukwerk in de bus. En heel veel daarvan gaat ongelezen op de stapel oud papier, maar helaas verdwijnt er ook nogal wat in het restafval, soms wel tot 30 kg papier per huishouden! Een behoorlijk aantal gemeenten in Nederland hebben al gekozen voor de Ja-Ja sticker. Alleen als u die op de brievenbus plakt krijgt u nog ongeadresseerd reclamedrukwerk in huis. Plakt u geen sticker op de brievenbus dan krijgt u geen reclamedrukwerk meer, maar natuurlijk wel uw huisblad de Heemskerkse Courant.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit D66 voorstel. U gaat er (helaas) niet meteen iets van merken want er is een overgangsperiode van maar liefst 20 maanden.

Piet Burgering