Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Participatie een wassen neus

VVD, CDA en Heemskerk Lokaal hebben om 5 voor 12, lopende het participatieproces Assumburg Oud-Haerlem, een eigen scenario voor de ontwikkeling op tafel gelegd. Niet alleen is er selectief geshopt in de bestuursopdracht. Het is ook de vraag of het voorgestelde scenario haalbaar is zonder andere verenigingen te moeten verplaatsen of afbreuk te doen aan het park zelf.

 

 Hoe gaan we om met onze inwoners?

Wij vinden dat met deze onbezonnen beweging grote afbreuk wordt gedaan aan het tot nu toe constructief verlopen participatietraject. Deze variant is namelijk nooit onderdeel geweest van het participatietraject en komt rijkelijk te laat om daar nog onderdeel van te zijn. Er ontstaat hier dus een ongelijk speelveld. Juist wat de raad uitgesproken heeft te willen voorkomen.

Eigenlijk stellen de coalitiepartijen: “Bedankt voor uw inbreng maar we zien geen scenario wat onze goedkeuring kan wegdragen. We hebben zelf even lopen puzzelen en meten. Dit scenario moet ook op tafel komen en zal het uiteindelijk worden.” Dit is respectloos en getuigt van een slecht gevoel voor goede bestuurlijke verhoudingen. Wij nemen hier dan ook afstand van.

Ons statement

Wij respecteren het participatieproces ten volle en zullen de scenario’s van de klankbordgroep op hun merites beoordelen. Participatie is geen wassen neus.

Lees hier onze verklaring die in samenspraak met de PvdA, GroenLinks en Liberaal Heemskerk is opgesteld.

Statement Assumburg Oud-Haerlem – D66, PvdA, GL, LH