Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Pak energiearmoede aan bij de bron

Terugblik begroting

De begrotingsbehandeling was zoals gewoonlijk een lange zit maar liet D66 wel met een tevreden gevoel achter. Niet alleen was er goed op de inhoud gedebatteerd maar zowel coalitie als oppositie lieten zien dat ze niet per definitie twee kampen willen en hoeven zijn. Zowel een voorstel vanuit de coalitie als uit de oppositie om iets te doen aan hetzelfde probleem werd namelijk unaniem aangenomen.

Symptoombestrijding 

Het probleem: de energiearmoede. Steeds meer mensen zien zich geconfronteerd met een torenhoge energierekening die niet iedereen even goed kan dragen. Het Rijk kwam met een algemene korting maar de mensen met een kleine portemonnee zijn daar minder mee geholpen. De coalitiepartijen kwamen met een soortgelijk voorstel. Iedereen een vaste korting op de afvalstoffenheffing. 30 a 35 euro. De gehele raad ging hier in mee want het is een mooi gebaar. Maar wat schiet je op met eenmalig 35 euro als je energierekening 80 euro of meer per maand omhoog schiet?

Pak energiearmoede aan bij de bron

D66 diende daarom ondersteund door de andere oppositiepartijen een voorstel in om energiearmoede bij de bron aan te pakken: De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. We stelden 4 concrete maatregelen voor. De eerste twee, vrij technisch van aard, zijn er vooral op gericht om belemmeringen vanuit de gemeente voor versnellen van de verduurzaming van de sociale woningvoorraad weg te nemen. Doorlooptijden worden korter en we kunnen sneller aan de slag. Verder vragen we het college om samen met de sociaal partners en woningcorporaties een plan van aanpak te maken, om die mensen in kaart te brengen die het meest te lijden hebben onder de energiearmoede, en deze gericht te helpen.

De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt

De laatste maar zeker niet minst belangrijke inzet is dat we als gemeente in samenwerking met Woonopmaat en EcoHeemskerk een grote operatie opzetten om door middel van energie bespaarboxen en advies achter de deur mensen gericht helpen om zelf energie bewuster te worden. De besparing kan zo 10% van de energierekening zijn! Dat kan oplopen tot 200 euro per jaar besparing. Met het beschikbaar gestelde budget van € 500.000 kunnen we zo’n 5.000 gezinnen helpen een structureel lagere energierekening te krijgen. En dat zien ze niet eenmalig maar elke maand terug in hun portemonnee. EcoHeemskerk en Woonopmaat zullen hiervoor op korte termijn een plan van aanpak opstellen. Zodra er meer nieuws is leest u het hier.

Lees hier onze motie:

Motie Pak energiearmoede aan bij de bron V2