Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 november 2021

Initiatiefvoorstel Betaalbare Woningen haalt het niet

Hoe sturen we op betaalbare woningen?

Op donderdag 28 oktober lag ons initiatiefvoorstel betaalbare woningen ter besluitvorming voor.

Een initiatiefvoorstel is een stuk beleid dat je als raadslid kunt schrijven en indienen, waarna de raad erover stemt. Ons voorstel had tot doel meer sturing te kunnen geven op de realisatie van sociale huur- en koopwoningen. 30 %  van elk bouwplan moet sociale huurwoningen bevatten en eveneens 30 % sociale koopwoningen (gemaximeerd op € 325.000 euro). Wat ons betreft een eis die altijd minimaal gehaald moet worden, ook als de grond niet van de  gemeente zelf is. Dit is helaas niet altijd het geval.

Ons voorstel wilde dat aanpakken: Voldoet een woningbouwproject aan deze eis is er niets aan de hand. Voldoet het niet, dan volgt er een afdracht aan het Stimuleringsfonds waarmee de gemeente dan weer extra sociale woningbouw kan realiseren op eigen gronden of ontwikkelaars financieel kan ondersteunen als ze meer dan de 30 % willen realiseren. Een instrument wat volgens D66 hard nodig is als we bijvoorbeeld onze jongeren een goede kans willen geven in Heemskerk hun eerste huis te kopen.

Mooie discussie, niet het gewenste resultaat

Zowel in de raadscommissie als in de raadsvergadering leverde het voorstel een mooie discussie op. Voor- en tegenstanders spraken hun waardering uit maar het lukte niet om een meerderheid te vinden voor het voorstel. Er werd gesteld dat de woonvisie en doelgroepenverordening voor nu afdoende zijn om ervoor te zorgen dat de juiste huizen gebouwd worden. Het werd zeker niet uitgesloten dat ons voorstel op termijn niet alsnog een keer opgepakt wordt als het toch niet blijkt te lukken. Je hoopt op een ander resultaat maar het is zeker niet allemaal voor niets geweest. De ogen van de raad zijn op de bal. Nu er maar eens voor zorgen dat we huizen gaan bouwen, betaalbare huizen. Daar is nog te weinig van terecht gekomen de afgelopen vier jaar.  We zullen ons hier voor blijven inzetten.