Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 oktober 2021

D66 biedt ideeën inwoners over woningbouw aan aan Wethouder de Vries

Afgelopen raadsvergadering bood Robbert Nijboer wethouder de Vries een verkenningsdocument aan.  Daarin staan ideeën over woningbouw die ons werden aangereikt door betrokken inwoners van Heemskerk gebundeld. Lees hier het voorwoord van de verkenning en het document zelf !

 

 

“Dit is een bijzonder document. Geen raadsmemo, geen beleidsstuk, en zeker geen
verkiezingsprogramma. Het is het directe resultaat van een oproep van D66-fractievoorzitter
Mark Wouters op sociale media. Hij vroeg inwoners van Heemskerk  om hun
ideeën over potentiële woningbouwlocaties op te sturen. Op deze oproep kreeg onze
fractie veel respons – via sociale media, per mail, schriftelijk, en via gesprekken aan de
keukentafel.

Een deel van de reacties kwam vanuit onze eigen achterban, maar ook van
mensen die nooit op D66 zouden stemmen, en alles wat daar tussenin zit. Een fascinerend,
en bemoedigend, resultaat: de woningbouwkwestie lééft bij onze inwoners.

We hebben er voor gekozen geen mening uit te spreken over de wenselijkheid van elk van
deze locaties. Die vraag is een politieke, en dient beantwoord te worden in de politieke
arena, de Heemskerkse gemeenteraad. Dit document dient dan ook nadrukkelijk niet te
worden opgevat als een politieke voorkeur van onze fractie voor één of meerdere locaties.

Dit zijn niet onze voorstellen; dit is waar onze eigen inwoners zelf mee zijn gekomen. Om die
reden hebben we gemeend er ook slechts minimale redactie over te moeten voeren. Juist
door het geheel aan ideeën integraal en zonder commentaar in deze vorm aan te bieden,
doen we recht aan de verscheidenheid van ideeën die over dit belangrijke onderwerp in
onze samenleving leeft.”

Document D66 Potentiele Ontwikkellocaties Woningbouw