Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 juli 2021

Mark Wouters verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Lijsttrekkersverkiezing

De Heemskerkse leden van D66 hebben Mark Wouters unaniem gekozen tot hun lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De afgelopen jaren gaf Mark reeds leiding aan de D66 fractie en was hij woordvoerder op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, financiën en milieu.

Mark Wouters: ”Toen de vraag kwam of ik mij nog een raadsperiode beschikbaar wilde stellen voor D66 in de gemeenteraad, heb ik geen moment getwijfeld. Ik voel het als een eer om het gedachtengoed van D66 de komende jaren te blijven vertegenwoordigen. Het raadswerk geeft mij nog steeds heel veel energie en ik beschouw het werk van volksvertegenwoordiger als een mooie voortzetting van een familietraditie.”

Mark Wouters is geboren en getogen in Heemskerk en sinds 2011 actief als raadslid. Eerst als eenmansfractie en opvolger van zijn vader, Gerard Wouters, en later als lid van de D66-fractie. Net als zijn vader zet Mark zich vol passie en enthousiasme in voor het belang van de inwoners van Heemskerk. De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 16 maart 2022.

Vooruitblik

Mark is blij met zijn uitverkiezing: “Ik heb mij vol overtuiging kandidaat gesteld, omdat ik graag verder wil werken aan versterking van de positie van D66 in Heemskerk. Ons werk is niet af. Er liggen nog mooie uitdagingen voor ons. De afgelopen jaren is er te weinig gebeurd op het terrein van woningbouw in Heemskerk. Dat willen wij de komende periode aanpakken. Wij staan als D66 voor een Heemskerk voor jong en oud, waar mensen graag willen en kunnen wonen, waar het fijn is om te recreëren en waar aandacht is voor sport, cultuur en natuur. Een Heemskerk waar economie en milieu elkaar versterken in plaats van verzwakken.”

Mark heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken met een team van goede en enthousiaste kandidaten voor de lijst van D66. Mark Wouters: “ Wij staan als D66 bol van de ideeën over hoe wij Heemskerk mooi en zelfstandig kunnen houden. Een stem op ons is een stem op een mooie en sprankelende toekomst voor onze gemeente. Wij zoeken niet de polarisatie, maar juist de samenwerking in het bereiken van onze idealen. Verder zal ik mij ervoor blijven inzetten dat vanuit Heemskerk wordt geïnvesteerd in verbreding en versterking van de samenwerking met andere gemeenten binnen de IJmond om onze voorzieningen op peil te houden. Ik wil daar mijn persoonlijke bijdrage aan leveren, waarbij ik de belangen van Heemskerk en haar inwoners altijd zal verdedigen en zal waarborgen”.

Over enige maanden stellen de leden van D66 de volledige kandidatenlijst vast voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden via mark.wouters@d66heemskerk.nl.