Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 februari 2021

Voorstel voor meer betaalbare woningen in Heemskerk

D66 Heemskerk ziet dat de woningmarkt in Heemskerk verstoord is. We bouwen te weinig woningen en wat we bouwen is niet voor iedereen bereikbaar. Daar klagen we veel over in de politiek en daar praten we veel over in de politiek. Maar, om het eens netjes te zeggen: “in gepraat kun je niet wonen”. Daarom komen we als D66 Heemskerk met een initiatiefvoorstel. Daarmee zorgen we ervoor dat er in Heemskerk gebouwd gaat worden voor elke portemonnee en voor elk soort
huishouden.

Het plan van D66 Heemskerk komt er in het kort op neer dat bij elk nieuwbouwproject het aantal betaalbare woningen wordt gerealiseerd zoals we die hebben vastgesteld in de woonvisie. Een voorstel met een duidelijk doel: bouwen naar de behoefte. Sturen op betaalbare woningen voor jongeren, behoud en waar mogelijk vergroting van het percentage sociale woningen.

Als een ontwikkelaar in een nieuwbouwplan niet voldoende betaalbare woningen opneemt, dan moet er een financiële compensatie betaald worden. Dat geld komt in het Stimuleringsfonds. De gemeente kan dit geld vervolgens inzetten om in andere projecten meer betaalbare woningen mogelijk te maken. Zo realiseren we een evenwichtig woningbouwprogramma.

Via het Stimuleringsfonds motiveren we met een financiële ondersteuning ontwikkelaars om in positieve zin af te wijken van de ideale woningbouwprogrammering, dus om relatief nog meer goedkope woningen te realiseren. D66 realiseert zich namelijk dat in deze oververhitte woningmarkt een financiële impuls nodig is om het stapje harder te doen.

Met de Regeling Stimulering Betaalbare Woningen wil D66 Heemskerk de gemeente een extra instrument in handen geven om te sturen op de realisatie van betaalbare woningen. Om onze jongeren weer de mogelijkheid te geven om in Heemskerk te blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat onze sociale woningvoorraad minimaal op peil blijft en idealiter groeit. Om de doorstroming op gang te brengen en de woningmarkt in beweging te houden. Heemskerk is een prachtige gemeente om te wonen en dat willen we graag zo houden; voor alle Heemskerkers!

Lees het hele initiatiefvoorstel hier  >>