Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2020

Oog voor jongeren in Coronatijd

De raadsvergadering van november was voor de D66 fractie natuurlijk bijzonder. Voor het eerst sinds jaren als oppositiefractie. Ons doel als fractie blijft hetzelfde, op een constructieve manier werken aan een mooi, duurzaam Heemskerk. Dat wil dus ook zeggen dat we voorstellen van het college positief kritisch bekijken en zelf met eigen voorstellen komen.

Daarom kwamen we in de raadsvergadering met de motie ‘oog voor de jeugd in coronatijd’. Laten we vooropstellen dat D66 geen discussie wil over het belang van onze gezondheid. We willen niets afdoen aan het belang van de maatregelen om de corona besmettingen in te dammen. Maar tegelijk zien we dat het voor veel mensen een rot tijd is. Onzekerheid over het werk, weinig mogelijkheden om iets leuks te doen, gemis van sociale contacten. Het zijn moeilijke tijden.

En het is natuurlijk voor iedereen moeilijk, ook voor ouderen, ook voor alleenstaanden. Zeker voor jongeren is het een moeilijke tijd. Na in het voorjaar binnen te hebben gezeten zijn er nu nog steeds weinig mogelijkheden om je uit te leven. Minder mogelijkheden om te ‘hangen’, om iets leuks te doen. Zeker met de kerstvakantie voor de boeg is dat geen prettig vooruitzicht. En we zien overal in het land al voorbeelden van jongeren die met vuurwerk bezig gaan, gaan rellen en vernielen.

D66 wil altijd liever voorkomen dan genezen. Daarom vroegen we in onze motie om samen met scholen, (sport)verenigingen en anderen te gaan kijken wat er nog wel voor de jongeren van Heemskerk georganiseerd kan worden. Een oproep om samen met alle betrokkenen te kijken hoe samen met de jongeren de decembermaand goed door kunnen komen. De gemeente kan daarbij als ‘knooppunt’ dienen, organisaties bij elkaar brengen, helpen waar nodig is. Als D66 willen we voorkomen dat we in januari terugkijken op een vervelende kerst en oud- en nieuw. We willen kijken wat er wel mogelijk is.

Gelukkig is de motie door de meerderheid van de raad aangenomen. Want als D66 Heemskerk organiseren we liever positieve dingen dan dat we met de wapenstok dreigen.