Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 november 2020

In retrospect

D66 Heemskerk is sinds woensdag 11 november geen onderdeel meer van de coalitie in Heemskerk. Een beslissing die kennelijk voor velen als een verrassing kwam. De VVD was er als de kippen bij om deze beslissing te bestempelen als een resultante van de ergernis over het veranderen van de begroting. Het inhoudelijke meningsverschil was niet leidend. Ook werd gesteld dat het schrappen van de OZB verhoging het grote struikelblok was. D66 Heemskerk voelt zich geroepen hier op te reageren. In de eerste plaats omdat het feitelijk onjuiste constateringen zijn en ons besluit daarmee in de verkeerde context wordt gezet. In de tweede plaats omdat onze kiezers en de inwoners van Heemskerk recht hebben op het complete verhaal.

D66 Heemskerk heeft de andere coalitiepartijen op voorhand te kennen gegeven dat het schrappen van de OZB verhoging een overkomelijk besluit zou zijn. Het is naar onze mening uitstel en geen afstel. D66 vind de verhoging verstandig en noodzakelijk. We willen namelijk niet eindeloos aan de kostenkant blijven schaven. Het in stand houden van de voorzieningen van onze inwoners is wat ons betreft belangrijker dan de coalitie brede opvatting dat we streven naar zo laag mogelijke lasten van onze inwoner. Maar als het was gebleven bij het schrappen van die OZB verhoging dan had D66 nog gewoon onderdeel uitgemaakt van de coalitie.

De grondslag van onze beslissing was het amenderen van de begroting door de VVD, CDA en Heemskerk Lokaal op andere onderdelen. Geld wat beschikbaar is voor jongeren die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten en snel weer naar ander werk willen of de verhoging van de afvalstoffenheffing met als doel kostendekkendheid; het CDA en de VVD wilden het schrappen, gelukkig haalden deze voorstellen het niet maar dat doet niets af aan de intentie. Verder werden nog wat ongedekte cheques opgevoerd als dekking. Er lag een goed voorstel wat in onze ogen voorziet in een financieel gezond en toekomstbestendig Heemskerk met mogelijkheden tot investeringen en ruimte voor behoud en verbetering van onze voorzieningen. Een voorstel wat voorziet in een financieel gezonde zelfstandige positie van onze gemeente in de regio. Het werd vakkundig om zeep geholpen. De voorstellen waren feitelijk een verkapte motie van wantrouwen richting het college en de ambtelijke staf en schadelijk voor onze gemeente. Er sprak geen vertrouwen uit en zonder vertrouwen kan je niet samen verder bouwen. Dat en alleen dat is voor onze fractie en onze wethouder de reden geweest voor onze beslissing.

Heemskerk zichtbaar beter? Kennelijk alleen als het onze inwoners niet te veel kost.

Mark Wouters