Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

D66 Heemskerk stapt uit coalitie na dramatisch verlopen begrotingsbehandeling

Tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november is na een periode van 6,5 jaar een einde gekomen aan de deelname van D66 aan de coalitie in de gemeente Heemskerk. De door de overige coalitiepartijen CDA en VVD voorgestelde ingrijpende wijzigingen in de begroting ziet D66 als een motie van wantrouwen tegen het eigen college.

Wethouder Marieke van Dijk heeft aangegeven dat zij het teleurstellend vindt dat kwaliteit van de door het college gepresenteerde begroting in twijfel wordt getrokken. In haar slotwoord aan het einde van de raadsvergadering gaf zij daarom aan hiervoor geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en stapte zij per direct op.

Met trots en overtuiging heeft D66 de laatste 6,5 jaar vanuit de coalitie bijgedragen aan een mooi, krachtig, zelfbewust en financieel gezond Heemskerk. Kritisch, realistisch, bevlogen, optimistisch en met een gezonde portie humor vlogen we elke discussie aan met telkens dezelfde vraag in ons achterhoofd: ‘Wat is het beste voor onze inwoners, voor ons Heemskerk? Het dorp waar we een diepgewortelde band mee hebben.’

In het college heeft wethouder Marieke van Dijk met haar overtuigingskracht en bestuurlijke ervaring ervoor gezorgd dat Heemskerk zich ondanks alle financiële tegenslagen staande heeft gehouden. Zij heeft daarnaast op vele dossiers als economie, toerisme en de participatiewet aansprekende resultaten geboekt. Wij zijn als D66 trots op de door haar getoonde tomeloze inzet en de wijze waarop zij Heemskerk heeft vertegenwoordigd in en buiten de regio. Haar vertrek is een enorm verlies voor ons als D66, maar zeker ook voor Heemskerk en haar inwoners.

Waarom dit besluit? Wij als D66 zijn van mening dat je altijd moet streven naar een goed besluit en daarbij een goede onderbouwing moet leveren. De begrotingsbehandeling op 11 november was alles behalve dat. Er lag een goede, sluitende meerjarenbegroting vanuit het college, een voorstel wat in onze ogen voorziet in een financieel gezond en toekomstbestendig Heemskerk met mogelijkheden tot investeringen, ruimte voor behoud en verbetering van onze voorzieningen en een financieel gezonde zelfstandige positie van onze gemeente in de regio.

Een goed onderbouwd begrotingsvoorstel werd door een viertal door CDA en VVD voorgestelde amendementen verminkt tot een volkomen onverantwoordelijke meerjarenbegroting. Wethouder Van Dijk en wij als D66 fractie konden ons daar niet langer achter scharen. Wethouder Van Dijk betreurt dan ook haar vertrek: ‘Ik heb altijd met trots en liefde dit werk gedaan. Ik zal de contacten en gesprekken met mensen waarmee ik heb samengewerkt enorm missen, mijn ambtenaren, mijn collega’s, de ondernemers en alle inwoners in Heemskerk.’

Natuurlijk kun je als politieke partij van mening verschillen over een impopulair besluit zoals een voorgestelde verhoging van de OZB, maar wij vinden het in deze onzekere tijden onverantwoord om als tegenreactie voor het schrappen van deze maatregel dekking te zoeken voor een structureel exploitatietekort door middel van boekhoudkundige trucs, of in normaal Nederlands: het wegpoetsen van tekorten door het inboeken van ongedekte cheques. Dit staat haaks op waar wij als D66 voor staan.

Uiteraard blijven we ons de komende 1,5 jaar tot de verkiezingen vanuit de oppositie onvermoeibaar inzetten voor een mooi Heemskerk, daar zijn we de politiek voor ingegaan en daar verandert niets aan. Alleen onze rol wordt een andere. Wij zijn niet rancuneus, dit zit niet in ons DNA. Regeren is een privilege, maar onze politieke principes staan bovenaan.

Fractie D66 Heemskerk