Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Begroting 2021: voor een traktatie zul je moeten zingen

Woensdag 11 november is de dag dat wij als gemeenteraad van Heemskerk onze meerjarige begroting gaan vaststellen. Wat gaan we doen, wat mag het kosten en hoe gaan we dat financieren? Of beter gezegd: kunnen we onze plannen en ons gewenste voorzieningenniveau überhaupt financieren? Om het simpel te houden: de gemeente Heemskerk heeft een prima spaarrekening maar komt aan het eind van de maand structureel geld te kort. Enerzijds is dat te wijten aan tegenvallende inkomsten vanuit het rijk en grote uitgaven in het sociaal domein. Anderzijds omdat we als gemeente niet genoeg inkomsten generen bijvoorbeeld uit onze lokale heffingen zoals de OZB.

Wat D66 betreft is het een duidelijk verhaal: Willen we een zelfstandige, duurzame en groene gemeente blijven met goede voorzieningen en goed onderhouden wegen en groen dan moeten we stoppen met vertrouwen en leunen op ons spaarrekeningboekje en speculeren op incidentele meevallers. Grote investeringen als een nieuw zwembad, vernieuwing van onze schoolgebouwen en in ons wegennet kunnen alleen verantwoord gebeuren als we onze inkomsten en uitgaven onder controle hebben. Het debat zal dan ook voornamelijk gaan over de kwaliteit van ons voorzieningenniveau in de toekomst en de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor onze inwoners.

D66 zal bij de begroting korte metten proberen te maken met het heffen van hondenbelasting in onze gemeente. Net als de opbrengsten van de OZB komen de opbrengsten van deze melkkoe regelrecht terecht in de algemene middelen. Hierdoor dragen meer dan 2.000 Heemskerkse gezinnen met een voorkeur voor een hond als huisdier per hond 90 euro meer af dan de buurman. Die buurman die net als u wel evenveel OZB afdraagt. D66 vindt dit niet uit te leggen. Afdracht van onze inwoners door middel van de OZB is wat D66 betreft een veel rechtvaardiger en rechtmatiger middel om de inkomsten te generen om te blijven investeren in Heemskerk. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Een OZB verhoging van gemiddeld een tientje per jaar voor huizenbezitters resulteert in een lastenverlichting van minimaal 80 euro per jaar voor hondenbezitters. Wat D66 betreft een redenatie die hout snijdt, we hopen dat de andere partijen daar net zo over denken.