Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020

Niet weglopen voor moeilijke maatregel

In september presenteerde het college van Heemskerk de conceptbegroting voor 2021. In die begroting worden moeilijke keuzes gemaakt. De gemeente heeft het financieel niet makkelijk. Ieder jaar moet er geld van de spaarrekening worden gehaald om het huishoudboekje kloppend te maken. Wat ons betreft is dat een onwenselijke situatie. Daarom lopen we niet weg voor moeilijke maatregelen en steunen we het voorstel voor verhoging van de OZB.

Als je steeds te kort komt op je huishoudboekje moet je twee dingen doen: zorgen dat er meer geld binnenkomt en zorgen dat er minder geld uitgaat. Dat laatste hebben we gedaan met soms pijnlijke bezuinigingen. Als D66 zijn we die keuzes niet uit de weg gegaan. We spraken daarbij ook af dat de gemeenten meer inkomsten moet gaan genereren.

Het college stelt daarom voor de OZB te verhogen. Geen fijne maatregel. Maar wil Heemskerk een gemeente blijven waar de voorzieningen op orde zijn, waar je naar een zwembad kunt, waar voldoende groen is en de wegen goed zijn onderhouden, dan moeten we iets doen. We kunnen niet steeds geld van onze spaarrekening blijven halen. Daarom steunt D66 Heemskerk dit voorstel.