Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 april 2019

Samen in de IJmond

D66 Heemskerk is altijd een warm voorstander van samenwerking in de IJmond. Als gemeenten staan we voor stevige uitdagingen die we samen vaak beter aankunnen. Maar wat D66 betreft gaat het daarbij om de inhoud, niet om de vorm. D66 Heemskerk is niet tegen een fusie in de IJmond, maar het moet geen doel op zich worden. We zijn dan ook blij dat alle partijen in de IJmond zich hebben uitgesproken voor een hechte samenwerking tussen Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Belangrijk uitgangspunt in de samenwerking moet wat D66 Heemskerk betreft zijn dat alle inwoners van de IJmond voordeel hebben van een samenwerking. Daar zijn bijvoorbeeld goede mogelijkheden als het gaat om het niveau van de voorzieningen. De inwoners van Beverwijk en Heemskerk hebben belang bij een goed zwembad. En het is dan ook logisch dat de gemeenten samenwerken om 1 goede voorziening te realiseren voor beide gemeenten. Ook andere sportvoorzieningen kunnen prima op IJmondiaal niveau worden gerealiseerd.

Ook als het gaat om de culturele voorzieningen (bijvoorbeeld theaters) is het wat D66 betreft veel beter deze voorzieningen op IJmondiale schaal te bekijken. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken waar inwoners, maar ook de bedrijven in de IJmond baat hebben bij een goede samenwerking. Zo kan iedereen profiteren van een IJmond die meer is dan de som van de
gemeenten.