Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

Déjà Vu en de essentie van het raadslid zijn

Tijdens de raadsvergadering stond wederom het bestemmingsplan de Botter Acker op de agenda. Waar we in september als raad een voorlopige verklaring van geen bedenkingen hadden afgegeven, werd nu om een definitieve gevraagd. Dit lijkt een Déjà Vu maar is het zeker niet. De Wet Ruimtelijke Ordening voorziet erin dat belanghebbenden na de voorlopige VVGB een zienswijze kunnen indienen op het bestemmingsplan. Na een ambtelijke reactie op deze zienswijzen komt het nogmaals langs de raad zodat de raad kan controleren of op de zienswijzen op de juiste ruimtelijke gronden is gereageerd en gehandeld door het college. De bezwaren van de omwonenden waren wederom: te veel woningen op het stuk grond en onvoldoende participatie.

Wat D66 betreft is elke woning die we kunnen bouwen nodig. Juist in het middensegment moeten betaalbare duurzame woningen gebouwd worden voor doorstroming zodat de Heemskerkse jongeren weer een huis kunnen kopen. De acht huizen op dit stuk grond voldoen aan de ruimtelijke normen en dus stemden wij met overtuiging voor dit plan. Het participatiegedeelte had beter gekund en gemoeten, maar omdat het hier geen ruimtelijke grond betrof kan de raad de VVGB niet weigeren op dit argument, het zou bij de rechter geen stand houden. Als raadslid handel je nu eenmaal naar de wet, maar het is begrijpelijk dat de uitkomst voor de omwonenden moeilijk te verteren is. Daarom is het hoog tijd om participatie op een dergelijke reële wijze in te steken, dat omwonenden zich gehoord voelen en ontwikkelaars de huizen kunnen bouwen waar we in Heemskerk behoefte aan hebben. Participatie als verbindingsmiddel i.p.v. obstructiemiddel.

De scheidslijn tussen het belang van het individu en het algemeen belang is vaak vaag en moeilijk objectief te bekijken. Tel daar ingewikkelde wetgeving en oplopende emotie op een publieke tribune bij op en je moet verdomd stevig in je schoenen staan om als raadslid recht te blijven lopen. De raad van de gemeente Heemskerk heeft afgelopen week de ‘Gentle Agreement’ betreffende integriteit vastgesteld en ondertekend. D66 Heemskerk staat daar 100 % achter want je hebt niet genoeg aan je eigen gelijk. Een goed raadslid is een integer raadslid.

Mark Wouters
Fractievoorzitter D66 Heemskerk