Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 januari 2019

Ook in 2019 blijft D66 Heemskerk groen en optimistisch

In de laatste raadsvergadering van het jaar stond er niet veel op de agenda maar door een drietal moties, waarvan twee van D66, kwam er toch nog een mooie discussie tot stand. De eerste motie die aan bod kwam was een oproep om te bekijken of en op welke termijn we in Heemskerk onze aluminium verkeersborden kunnen vervangen door bamboeborden. Bamboeborden hebben een langere levensduur en zijn CO2-neutraal, dit in tegenstelling tot aluminium borden. Dit werd gekoppeld aan een oproep om overbodige verkeersborden in kaart te brengen. Een recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland wees uit dat 20% van de verkeersborden overbodig is en overbodige verkeersborden kunnen leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en vervuilen het straatbeeld. Een goede zaak dus om te bezien welke borden weg kunnen en of de resterende borden op termijn vervangen kunnen worden door een bamboevariant. De voltallige raad stemde in met de motie.

De tweede motie van D66 was van de hand van ons steunfractielid Barry Hoope en ging over het terugdringen van fijnstof op evenementenlocaties en wel door de stroomvoorziening niet meer door dieselgeneratoren te verzorgen. De dieselgeneratoren bij de Kermis en het zomerfestival Broekpolder slurpen liters diesel en wat D66 betreft moet dat anders kunnen. Omdat het al vrij snel een technisch verhaal werd in de raadsvergadering is het teruggestuurd naar de commissie om het daar nog eens te bespreken. Wordt vervolgd.

Als laatste nog een kleine terugblik en vooruitblik. De afgelopen jaren heeft D66 Heemskerk zich gemanifesteerd als een groene partij met een optimistisch wereldbeeld. We kijken vooruit en denken in oplossingen in plaats van problemen. Meer dan 20 voorstellen op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn door D66 ingediend en maken nu onderdeel uit van het beleid van de gemeente. Voorstellen die onze inwoners faciliteren en reƫel zijn, geen luchtfietserij maar haalbare korte- en lange termijn doelen die onze inwoners helpen. In 2019 gaan we daar gewoon mee door. Naast het uitvoeren van het coalitieakkoord blijven we onze eigen visie op Heemskerk vertalen in nieuwe voorstellen en nieuw beleid. Wij hebben zin in 2019! Aan alle Heemskerkers een gelukkig en gezond 2019 toegewenst!

Mark Wouters
Fractievoorzitter D66 Heemskerk