Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

D66 stelt vragen over inburgering Heemskerkse statushouders

De fractie van D66 Heemskerk heeft het college in juli een aantal schriftelijke vragen gesteld over de hervorming van het inburgeringsstelsel. Deze hervorming moet in 2020 worden ingevoerd en legt meer verantwoordelijkheid bij gemeenten om statushouders succesvol in te laten burgeren. Het idee is dat de gemeente voor iedere statushouder een persoonlijk plan maakt voor de integratie. Het leren van de taal en het vinden van werk zijn hierbij de twee belangrijkste doelen.

D66 is blij met de nieuwe plannen vanuit Den Haag, maar de uitvoering laat wat ons betreft nog te lang op zich wachten. Veel statushouders dreigen nu namelijk tussen wal en schip te raken. Ze moeten heel veel zelf regelen, maar hebben hier niet altijd de nodige capaciteiten (zoals het spreken van de taal) voor. Daarom stelde raadslid Piet Burgering vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen gingen onder andere over het aantal statushouders in Heemskerk en wat de gemeente nu al doet om deze groep te helpen bij hun inburgering.

191 Heemskerkse statushouders
Uit de beantwoording blijkt dat er momenteel 191 statushouders zijn gehuisvest in onze gemeente. De gemeente heeft op dit moment geen zicht op hoeveel van deze statushouders voldoen aan de eisen van een succesvolle inburgering, maar zal hier op een later moment over berichten. Het college laat weten dat, tot groot genoegen van de fractie van D66, statushouders in aanloop naar de wetswijziging al worden geholpen bij hun inburgering. Deze activiteiten worden momenteel verder uitgebreid. In de tweede helft van 2018 komt het college met een uitgebreide stand van zaken over de in Heemskerk gehuisveste statushouders.

Kansen voor nieuwkomers
Piet Burgering is blij dat de gemeente in aanloop naar de wetswijziging al haar verantwoordelijkheid neemt. ”Om nieuwkomers een goede kans te geven is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met integreren. We zijn blij dat de gemeente statushouders hierbij helpt. We houden de (landelijke) ontwikkelingen rondom dit belangrijke thema goed in de gaten en kijken uit naar de verdere uitwerking van de plannen.”