Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 juni 2018

De coalitie kan van start en er is heel wat te doen

Iets meer dan twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen kon de nieuwe
coalitie van start. Afgelopen donderdag werd het coalitieakkoord officieel in de raad
besproken. Er is de komende vier jaar veel werk te doen. Net als op veel plaatsen in
Nederland is het bouwen van woningen echt dringend noodzakelijk. Voor de nieuwe
woningen, maar ook voor de bestaande woningen moeten we inzetten op maximale
duurzaamheid.

De energietransitie, zorgen dat afval grondstof wordt, klimaat, CO2 uitstoot, dat gaat
niet alleen over akkoorden in Parijs, ook hier in Heemskerk moeten we daarmee aan
de slag. Daar is dan ook veel plaats voor in het nieuwe coalitieakkoord. Belangrijk
voor D66 is ook dat we het samen doen, deze verandering kunnen we alleen met
elkaar (inwoners, bedrijven en gemeente) maken.

We zijn blij met de samenstelling van het nieuwe college. Afgelopen vier jaar heeft
Marieke van Dijk namens D66 laten zien keihard te willen werken voor Heemskerk. We
zijn er trots op dat ze dat nog vier jaar kan doen. Marieke heeft naast financiƫn ook
Economische samenwerking en de Regionale samenwerking in haar portefeuille.

A8-A9
In de raadsvergadering was er nog een onderwerp dat niet op de agenda stond maar
waarover we het zeker moesten hebben. De A8-A9. Gedeputeerde staten heeft
gekozen voor de Golfbaanvariant. De hele Heemskerkse politiek heeft al vaak laten
weten dat de Golfbaanvariant voor ons niet acceptabel is.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de Heemskerkse politiek (en gelukkig ook de
de Beverwijkse) hier zij-aan-zij staat. Alle politieke partijen van Heemskerk staan hier
voor hetzelfde doel, dit onzalige plan voor de Golfbaanvariant van tafel krijgen. Als
D66 zullen we lobbyen, pleiten en actievoeren, samen met u, de inwoners van
Heemskerk en samen de andere politieke partijen in de gemeenteraad.

Piet Burgering
D66 Heemskerk