Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 mei 2018

Op uw plaatsen, 1,2,3 af!

Afgelopen donderdag vond de eerste raadsvergadering na de verkiezingen plaats en de nieuwe raad had meteen een zware dobber. Als eerste moest er een besluit genomen worden over het beeldkwaliteitsplan aan de Oosterweg met daaraan gekoppeld de vraag of de raad vind dat daar eventueel een manege gevestigd zou kunnen worden. D66 is van mening dat je als gemeente bepaalde zaken wil behouden maar altijd met een open blik naar eventuele ontwikkelingen moet kijken. Past het in de omgeving, is het gewenst en bovenal; is het een toevoeging voor Heemskerk en dat stukje Heemskerk in het bijzonder?

We zien de mogelijkheden van de locatie voor de Schimmelkroft, maar we zien ook veel obstakels die overwonnen moeten worden alvorens de omgevingsvergunning verleend kan worden. Parkeerproblematiek, zichtlijnen, verkeersstromen en de ammoniakuitstoot zijn allemaal zaken die door de initiatiefnemer en de gemeente onderzocht en opgelost dienen te worden. Wat ons betreft dus nog lang geen uitgemaakte zaak en u kunt van ons verwachten dat wij daar streng op toe zullen zien. Vanuit die optiek konden wij instemmen met het voorliggende beeldkwaliteitsplan.

Ook moest er een beslissing vallen over de eventuele realisatie van een klein theater of klein podium in het gemeentehuis. De fractie van D66 is hier altijd kort en duidelijk over geweest. Wij vinden het een goed plan om een kleinschalige podiumfunctie te realiseren in het gemeentehuis zodat het cultuurhuis en de bibliotheek daar gebruik van kunnen maken voor uitvoeringen en dergelijke. Wel hebben we meegegeven dat het hier om een klein podium moet gaan, er geen concurrentie moet ontstaan met andere podiumvoorzieningen in Heemskerk en er duidelijkheid moet komen bij wie het beheer komt te liggen.

Dezelfde avond werden onze twee steunfractieleden Barry Hoope en Jordy Kruse geïnstalleerd. D66 Heemskerk zal zich met een fris en gemotiveerd team de komende vier jaar weer volop inzetten voor een groen, duurzaam en sociaal Heemskerk.