Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 maart 2018

Bericht van Mark: lokale politiek

Lokale politiek is lokale politiek. Punt.

Afgelopen week was het vol in het nieuws: ‘Meer stemmers gaan voor lokale partij’. Dit zou blijken uit één van de zoveelste peilingen van ons aller Maurice de Hond, de peiler der peilers. Ik vraag mij meteen af: is een lokale afdeling van een landelijke partij dan ook niet lokaal? In het kader van ‘pick your battles’ laat ik deze maar even gaan. Terug naar Maurice: hij voorspelt een stijging van 27 naar 30 procent. Dat is natuurlijk een mooi vooruitzicht voor de ‘lokale’ partijen, mocht dat echt zo uitkomen. Links en rechts werd dit door lokale partijen in ons Heemskerk maar ook daarbuiten opgepakt om nog maar eens te benadrukken dat ‘zij dichter bij hun inwoners staan en zich beter weten in te leven m.b.t. wat er lokaal leeft’. Ook vaak genoemd: ‘Wij kunnen politiek bedrijven zonder de last van de landelijke politiek’. Het is een veelgebruikt stokpaardje van lokale partijen door het hele land: ‘Wij zijn er echt voor de inwoners’.

Overtuiging
Maar waar komt deze opvatting vandaan en belangrijker nog, klopt hij überhaupt? Laten we om te beginnen stellen dat je je verkiesbaar stelt als raadslid vanuit de overtuiging om je dorp of stad beter te maken en wat te betekenen voor de gemeenschap. Dat geldt voor een raadslid voor D66 of GroenLinks, maar net zo goed voor een raadslid namens Liberaal Heemskerk of bij onze buren voor Democraten Beverwijk. Ik kan dit weten, want na 3 jaar in de Heemskerkse gemeenteraad gezeten te hebben voor Lijst Wouters, de eenmansfractie van wijlen mijn vader Gerard Wouters, heb ik de afgelopen vier jaar me sterk gemaakt voor onze inwoners namens D66 Heemskerk.

Ik heb die keuze bewust gemaakt omdat ik vond dat ik meer kon bereiken voor de inwoners van Heemskerk als ik mij aansloot bij D66. Meer slagkracht binnen een groter collectief. D66 sluit bovendien goed aan bij mijn persoonlijke overtuigingen. Heb ik in de afgelopen vier jaar minder goed gefunctioneerd dan in de jaren daarvoor bij een lokale partij? Nee, mijn insteek is niet veranderd, mijn idealen zijn niet veranderd en mijn inzet is alleen maar groter geworden. De interne cursussen van D66 op gebied van financiën en ruimtelijke ordening hebben mijn kennis juist vergroot en hebben mij een beter raadslid gemaakt!

Keuze
Maar goed, dit is mijn persoonlijke ervaring, nu wat harde feiten. Ons democratisch bestel is de afgelopen decennia gevuld met politieke partijen die zowel op landelijk niveau als lokaal niveau actief zijn. Conservatieve en progressieve partijen, links en rechts, sociaal en liberaal, noem het maar op, voor ieder wat wils. Je bent actief voor of stemt op die partij wiens ideeën en idealen het dichtst bij die van jou als individu in de buurt liggen.

Het enige wat een lokaal raadslid van een partij bindt aan zijn landelijke ‘vader’ of ‘moeder’ zijn de ideeën en idealen van die partij. Is dat altijd liefde en vreugde? Nee, uiteraard niet, je bent het nooit 100% eens met een partij, vul maar eens een kieswijzer in. Het helpt ook niet mee dat het politieke spectrum de laatste twee decennia zich meer en meer gevuld heeft met nieuwe partijen die allemaal net een andere doelgroep of deelbelang proberen te vertegenwoordigen, maar verder vaak veel op elkaar lijken. Meer te kiezen maar tegelijkertijd ook weer niet.

Lokale partijen
De landelijke partijen zijn niet in alle gemeenten actief, er moet namelijk wel een gezonde afdeling zijn om mee te kunnen doen. Mede daarom zijn lokale politieke partijen ontstaan. Deed er in een bepaalde gemeente geen VVD mee, dan richtte een groep inwoners die wel een rechts liberaal geluid in hun gemeente wilde horen een “….” Lokaal of Liberaal “…..” op (vul zelf maar in). Andere redenen voor het oprichten van lokale partijen zijn onder meer afsplitsingen van andere partijen of persoonlijke ambities en sentimenten. Dergelijke lokale partijen hebben gelukkig in onze democratie dezelfde rechten en plichten als elke andere partij en zijn vaak een welkome toevoeging aan de plaatselijke politiek.

Maar functioneren ze anders dan een plaatselijke PvdA of VVD afdeling? Nee, uiteraard niet. Het is gewoon een invulling van een plekje op het lokale politiek spectrum. Het zijn inwoners van dezelfde gemeente, zij zijn allemaal lid van verenigingen, hebben vrienden en familie, kinderen die naar school gaan, auto’s die moeten rijden op goede wegen en ook zij gaan in het weekend lekker wandelen in ons mooie duin. Maar het allerbelangrijkste: Ze hebben allemaal het beste voor met hun gemeente, dorp of stad. Met Heemskerk in dit geval. Enig verschil is dat elke partij een andere kijk heeft op hoe dat doel bereikt zou moeten worden.

Belletje uit Den Haag
Toevallig herinnerde Facebook mij deze week aan een stukje van 4 jaar geleden wat ik had geschreven namens lijst Wouters voor onze lokale krant in de maandelijkse rubriek ‘Wat vinden de raadsleden ervan?’. Een mooie herinnering, want door de harde leerschool in de 3 jaar als eenmansfractie heb ik de schoonheid en de charme van het raadswerk mogen ontdekken waar mijn vader deze reeds had gevonden.

Vorige week stond ik wederom in dezelfde rubriek met de laatste bijdrage deze periode namens D66. In de afgelopen periode hebben we als D66 veel bereikt, maar dat geldt ook voor mijzelf als individueel raadslid. Goed samengewerkt met bijvoorbeeld Heemskerk Lokaal binnen de coalitie, maar ook met GroenLinks vanuit de oppositie. Het feit dat ik bij een landelijke partij op lokaal niveau actief ben, heeft mij nooit op enig moment belemmerd in het doen van mijn raadswerk. Ik heb nog nooit op zondagavond van Alexander of Sjoerd vanuit Den Haag een telefoontje of mail gehad met daarin de instructies voor die week. We handelen onafhankelijk als D66 Heemskerk en houden ons net als andere raadsleden dagelijks bezig met de belangen van alle Heemskerkers.

Dus kom met goede plannen en goede ideeën. Wees aanspreekbaar en open. Behandel elkaar met respect en wees tolerant. Zie de ander als jouw gelijke. Voer een goed debat op de inhoud. Breng opvattingen samen, kijk vooruit en niet naar het verleden. Uiteindelijk zitten alle raadsleden, van welke politieke kleur dan ook, er met hetzelfde doel. Het beste voor Heemskerk. Lokale politiek is lokale politiek. Punt.