Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 april 2017

Pilot “Groene Leges” in Heemskerk

Afgelopen raadsvergadering werd er door de fractie van D66 een motie ingediend over het opstarten van een pilot van een jaar met betrekking tot groene leges. Duurzaamheid en klimaat staan bovenaan de politieke agenda, maar niet alleen op Europees en landelijk niveau moet hier vol de schijnwerper op, ook in Heemskerk! Een gemeente zou wat ons betreft niet alleen het voortouw moeten nemen op het gebied van duurzaamheid in haar eigen keuzes maar dat ook moeten stimuleren bij haar bewoners. Door een energiezuinige woning, groene daken voor waterberging, opwekking van duurzame energie en vele andere manieren kunt u als Heemskerkse burger of ondernemer een kleine maar belangrijke bijdrage leveren. Nadeel van dergelijke investeringen is dat de begininvestering een prijskaartje heeft wat niet iedereen op de plank heeft liggen. Ook de leges die betaald moeten worden aan de gemeente wegen hierin mee.

Met onze motie, medeondertekend door GroenLinks en het CDA en uiteindelijk unaniem aangenomen, hebben wij het college opgedragen een pilot te starten in 2018 om het principe van zogeheten ‘groene leges’ in te voeren in Heemskerk voor de periode van een jaar. Er wordt een budget van 120.000 euro ingesteld om daarmee een korting te kunnen geven op de leges van projecten die Heemskerk duurzamer maken. Burgers, maar ook vrijwilligersgroepen, bedrijven of evenementenbureaus die een vergunning aanvragen voor bouw, verbouw, energieopwekking of andere activiteit hoeven deze niet te betalen als op duurzaamheid meer wordt gedaan dan wettelijk verplicht is. Er zit een maximum aan deze korting van 3.000 euro. We hopen met deze kleine financiële prikkel mensen te bewegen toch zo’n investering te doen. Per 2018 kunt u aanspraak maken op deze regeling.

De volledige tekst van de motie leest u hier (PDF).