Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 oktober 2014

Begroting 2015: huzarenstukje met menselijke maat

Vóór ons ligt een begroting die we rustig als huzarenstukje mogen bestempelen. Niet alleen is het gelukt om het hele coalitieakkoord er in te verwerken, maar de begroting is ook meerjarig sluitend. Daar mag het college, maar in het bijzonder wethouder Van Dijk best trots op zijn.

Maar belangrijker is nog dat in deze begroting en meerjarenplan de menselijke maat niet uit het oog is verloren. Ik doel dan met name op hulp voor mensen die dat nodig hebben. Er worden forse bestemmingsreserves in het leven geroepen. Dat getuigt van lef, maar is volgens D66 ook erg verstandig. Het garandeert dat mensen die met een hulpvraag bij de gemeente aankloppen, niet voor een dichte deur komen te staan. En natuurlijk gaat het om heel veel geld. Geld waar ook veel andere zaken mee betaald zou kunnen worden. Maar laat één ding heel duidelijk zijn. In een ideale wereld zou deze hele bestemmingsreserve niet nodig zijn. In een ideale wereld klopt niemand voor hulp bij de gemeente aan, want in een ideale wereld gaat het met iedereen heel erg goed. Dit is geen ideale wereld.

D66 vindt het, zeker in tijden van financiële schaarste, van belang dat er voldoende geld wordt gereserveerd om mensen de ondersteuning te kunnen geven waar ze recht op hebben, niet alleen dit jaar maar ook in de toekomst. Daarom juichen wij het instellen van deze bestemmingsreserves van harte toe.

Zijn we dan helemaal tevreden? Dat toch ook weer niet helemaal.

Een specifiek punt waar D66 bijvoorbeeld toch ambitie van het college mist, is het culturele domein. De ambitie lijkt beperkt te zijn tot de wil om te bezuinigen. Dat is natuurlijk noodzakelijk. Neem de muziekschool; ook nu al is het niet voor ieder gezin weggelegd om kinderen een instrument te leren bespelen. Honderden euro’s lesgeld kan nu eenmaal niet iedereen ophoesten. Tel daar bij op dat de gemeente ook nog eens gemiddeld een slordige duizend euro subsidie per leerling bijdraagt, en het is duidelijk dat het op deze manier niet veel langer door kan gaan. Laat het duidelijk zijn, D66 wil niet terug naar de oude, particuliere “volksmuziekschool”. Ook wij zien een rol voor de gemeente om muziekonderwijs in stand te houden. De vraag is alleen hoe, en vooral: met welk geld. Om met een bekende Britse staatsman te spreken: “We have run out of money, now it’s time to start thinking”.

Bezuinigingen bieden ook kansen. Kansen die helaas nu niet gegrepen lijken te worden. Volgens D66 ligt de toekomst van culturele instellingen, of het nu de Cirkel is of de muziekschool, in verregaande samenwerking binnen de regio. Zonder de nodige hervormingen binnen de sector zelf, en veranderingen in het businessmodel van de betrokken instellingen, zijn de gevolgen van bezuinigingen immers inderdaad zeer voorspelbaar: hogere kosten voor bezoekers, verschraling van het aanbod, en zelfs het risico dat culturele instellingen überhaupt uit Heemskerk verdwijnen. Dat is geen Heemskerks probleem, instellingen in de regio zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maak daarom nu ernst met samenwerking! Alleen dan blijft cultuur voor alle Heemskerkers bereikbaar, zij het in een andere vorm dan de afgelopen jaren het geval was. Overigens zal D66 de komende maanden met een initiatief komen om dit handen en voeten te geven.

Ook op het gebied van ruimtelijke ordening heeft D66 zorgen. D66 gelooft niet in generieke bestemmingsplannen. Elke wijk in Heemskerk heeft een ander karakter, en daarom ook andere behoeftes. Een bestemmingsplan maken is geen doel, een bestemmingsplan maken is een middel om die specifieke wijk en dat specifieke bedrijventerrein die bouw- en gebruiksmogelijkheden te geven die bij het karakter van de wijk en bedrijventerrein passen. Dat geeft de bewoner meer woongenot en de ondernemer meer kansen in zijn bedrijfsvoering. D66 gelooft in maatwerk, en in dat kader moet de gemeente zich volgens ons de komende jaren specifiek inzetten in een goede oplossing voor het centrum en het tuindersgebied, en niet op het opzetten van één of twee generieke, alles-omvattende omgevingsplannen voor het hele grondgebied van Heemskerk.

Ondanks deze kritiekpunten is D66 ronduit positief over deze begroting en meerjarenplan. Ze bieden de mogelijkheid om de ambities van deze coalitie uit te voeren, maar veel belangrijker: ze zorgen voor een sterk en levensvatbaar Heemskerk dat zwakkere broeders niet in de kou zal laten staan. Daarom stemmen wij van harte in met deze begroting.

Deze tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Robbert Nijboer, in de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2015 en meerjarenplan 2015-2018 op 29 oktober 2014.