Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 februari 2011

Struisvogels en krokodillen

De raadsvergadering van februari 2011 begon met succes voor D66. De raad nam namelijk unaniem een initiatiefvoorstel van onze hand aan – het allereerste sinds de verkiezingen! Met dat voorstel is een begin gemaakt met het bestrijden van overbodige regeldruk, de befaamde “paarse krokodil”. Voortaan is het in Heemskerk veel eenvoudiger om voor kleinschalige projecten een bouwvergunning te verkrijgen. Een goede zaak! D66 heeft hiermee aangetoond dat ze niet alleen kritisch is, maar ook zeer constructief.

Er was ook slechter nieuws. De raad behandelde ook de problematiek van de basisscholen in de Broekpolder. De gemeenten Heemskerk en Beverwijk willen dat probleem gezamenlijk oplossen. De beide raden moeten daarvoor exact hetzelfde besluit nemen, en wringt de schoen: de Beverwijkse raad had zich via de media duidelijk uitgesproken tégen de voorgestelde oplossing, en Heemskerk neigde juist wél naar deze “goedkoopste adequate oplossing”.

D66 zag een uitweg, en diende in beide gemeenten een amendement in. Heemskerk zou daardoor meer dan wettelijk noodzakelijk bijbetalen aan de scholen in Beverwijk, en Beverwijk mocht een eigen invulling kiezen. De kool en de geit gespaard. Dat amendement werd volkomen van tafel geveegd. Het zou “niet uitgaan van de filosofie van de gezamenlijke oplossing”. Bovendien zou het uitgaan van de “aanname” dat de raad in Beverwijk inderdaad tegen stemde. Daarmee sloot de Heemskerkse raad de ogen voor de politieke realiteit. Een fraai stukje struisvogelpolitiek.

Overigens stemde Beverwijk inderdaad niet tegen. Ze stemden überhaupt niet, want het voorstel werd daar prompt van de agenda gehaald toen de uitslag in Heemskerk duidelijk was. Het resultaat? Alleen maar méér vertraging, en de kinderen in de Broekpolder zijn de dupe.

Struisvogels en krokodillen, het klinkt als een leuk dagje uit, maar in de politiek is het ongedierte. De krokodillen zijn we inmiddels aan het bestrijden. Nu de struisvogels nog…