Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 februari 2011

D66 ziet wél uitweg uit impasse rond Broekpolderscholen

Er is de laatste tijd veel gezegd over de problemen rond de huisvesting van de basisscholen in de Broekpolder. Dit is terecht, want het gaat immers om een woonwijk waar veel kinderen wonen, en het onderwijs van die kinderen is van groot belang.

Het is jammer dat er rond het lokalentekort in de Broekpolder een impasse lijkt te ontstaan. Er ligt momenteel een raadsvoorstel om het gezamenlijke probleem op te lossen, maar dat voorstel lijkt geen kans van slagen te hebben. In het voorstel wordt ondermeer uitgegaan van uitbreiding van het aantal klaslokalen door opknappen van het voormalige schoolgebouw aan de Belgiëlaan. De Beverwijkse gemeenteraad heeft aangegeven deze oplossing vanuit onderwijskundig perspectief onvoldoende te vinden. De Heemskerkse raad zal de door Beverwijk gewenste duurdere oplossingen vrijwel zeker niet willen financieren. Wanneer aanstaande donderdag niet in beide raden hetzelfde voorstel wordt aangenomen, betekent dit onherroepelijk vertraging bij het vinden van een oplossing. Dat is, in het belang van de kinderen in de Broekpolder, volgens de D66-fracties in Heemskerk én Beverwijk volstrekt onacceptabel.

D66 ziet een uitweg. De fracties in Heemskerk en Beverwijk hebben gezamenlijk, in de twee afzonderlijke gemeenteraden, een amendement ingediend op het bestaande raadsvoorstel. D66 stelt voor om de bestemming van het budget niet te beperken tot een verbouwde school op de Belgiëlaan. De gemeenteraad in Beverwijk mag wat D66 betreft dus ook voor een andere oplossing kiezen. Heemskerk betaalt hier het bedrag aan mee dat zij volgens het bestaande raadsvoorstel ook al kwijt zouden zijn voor de Belgiëlaan. Het gaat immers om een probleem dat in de hele wijk speelt en dat probleem moet ook door beide gemeenten tegelijk worden aangepakt.

Dat de Heemskerkse gemeenteraad bezwaren heeft tegen een oplossing die veel duurder is dan de goedkoopste werkbare variant is logisch; per slot van rekening is huisvesting van basisscholen een verantwoordelijkheid van de gemeente waarin die scholen liggen. Wat D66 betreft steekt Heemskerk toch haar nek uit door mee te betalen aan een oplossing voor het “Beverwijkse” deel van het probleem.

Samen een wijk bouwen betekent ook samen de verantwoordelijkheid dragen. Het door D66 ingediende amendement handhaaft het bedrag dat in het bestaande raadsvoorstel beschikbaar wordt gesteld voor een oplossing voor de Pantha Rhei en De Zeester – alleen laat het amendement de invulling verder aan Beverwijk. Wil de Beverwijkse raad vasthouden aan een duurdere oplossing, dan mag dat ook, en zal Heemskerk daar ook mét het amendement aan bijdragen – maar wél met een bovengrens.

D66 reikt hiermee een tussenoplossing aan die voor beide gemeenten acceptabel kan zijn: De beide gemeenten nemen verantwoordelijkheid voor de oplossing. Heemskerk betaalt wat noodzakelijk is en Beverwijk kan de oplossing kiezen die zij wenst. Hiermee doet D66 recht aan de wens om regionale problemen regionaal op te lossen. Want samen een wijk bouwen betekent ook samen de verantwoordelijkheid dragen, juíst in het belang van de ouders en leerlingen in de Broekpolder.

De kans dat het bestaande voorstel in beide gemeenten aangenomen wordt is vrijwel nihil. D66 meent met dit amendement een uitweg uit die impasse gevonden te hebben. Uitstel is niet in het belang van de leerlingen in de Broekpolder en het is dan ook te hopen dat de twee gemeenteraden in dit opzicht hun verantwoordelijkheid weten te nemen.