Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 februari 2011

D66 Heemskerk wil paarse krokodillen verjagen

Bouw- of verbouwplannen? Veel mensen zien bij de vergunningaanvraag al een bureaucratisch monster op zich afkomen. D66 Heemskerk wil waar het kan de procedure flink vereenvoudigen.

Per 1 oktober vorig jaar is het al een stuk eenvoudiger geworden om te bouwen; in de achtertuin kan het mag het bijvoorbeeld al zonder een omgevingsvergunning (de oude bouwvergunning). Maar een kleine bedrijfsuitbreiding? Of een hele woning bouwen die afwijkt van het bestemmingsplan? In die gevallen moet bij B&W een afwijkingsverzoek doen. Bij zo’n afwijkingsverzoek moet weer een ruimtelijke onderbouwing zitten. En voor het College van B&W een besluit kan nemen moet de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenking’ geven. Dat blijft dus een hoop gedoe. Het is nodeloos ingewikkeld, tijdrovend en frustrerend.

D66 heeft gemerkt dat bij veel kleine bouwinitiatieven het eigenlijk niet zinvol is om die extra procedurestap bij de gemeenteraad te maken. Daarom heeft de fractie van D66 Heemskerk een raadsinitiatief ingediend waarin geregeld wordt dat het college voor een aantal categorieën van gevallen een omgevingsvergunning mag afgeven zonder dat een procedure voor een “verklaring van geen bedenkingen” hoeft te worden gevolgd. Uiteraard blijft de raad controle houden in die gevallen waar geen vrijstelling voor is gegeven.

Door dit raadsinitiatief wil D66 laten zien dat ze de paarse krokodillen, het monster van de regelzucht, uit het gemeentehuis wil verjagen. Tenslotte gaat u niet verbouwen omdat u bureaucratische procedures nou zo leuk vindt…