Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 maart 2010

Visie D66 Heemskerk-Beverwijk

D66 bedrijft op een andere manier politiek. Ze wordt niet gestuurd door ideologieën, dogma’s of vooroordelen, maar D66 heeft wel idealen. Die idealen betreffen vooral de wijze waarop wij de samenleving inrichten en de manier waarop wij met elkaar omgaan. D66 wil dat mensen zelf hun eigen stijl, eigen waarden en eigen relaties kunnen kiezen. Het uitgangspunt daarbij is, dat mensen verschillend zijn, niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Dat alles in het besef, dat keuzes consequenties hebben, voor henzelf en voor anderen.

Alleen zo creëer je kansen, ontstaan de mogelijkheden de eigen talenten te ontplooien en komt er ruimte voor een fysiek en sociaal veilige samenleving voor allen die er deel van uit maken. Het respect voor zichzelf en de medemens staat centraal. Daar behoort tolerantie bij, waarbij wel wordt beklemtoond dat tolerantie niet mag vervallen tot onverschilligheid of gemakzucht. Respect voor jezelf en voor de ander is immers direct gekoppeld aan medeverantwoordelijk zijn voor die veilige samenleving.

Vernieuwingsgezind en oorspronkelijk streeft D66 daarbij naar op de toekomst gericht en duurzaam beleid. Daarbij pretendeert zij niet voor alle problemen pasklare oplossingen te hebben. Aan de verwezenlijking van het door haar gewenste beleid en het nemen van besluiten daarover gaat wel altijd een zorgvuldige afweging van zoveel mogelijk met de problematiek verbonden aspecten vooraf.